เครื่องบดมอลต์ Kegland 2 ลูกกลิ้ง พร้อมฐาน

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องบดมอลต์ Kegland 2 ลูกกลิ้ง พร้อมฐาน

Share

Share


MALTMUNCHER GRAIN MILL 2 ROLLERS 
Grain Mill / Home Brewed Beer Machine with BASE BOARD

KL03254  Malt Muncher - 2 Roller Grain Mill 

Mill it in style with your new cold steel rollers with 6061 Aluminium chassis. This Malt Muncher is adjustable to get your grain bill crushed exactly the way you want it. 10mm crank shaft as standard, perfect for the entry level millers wanting to use a drill to keep rolling. 

Or if you want a work out and look like a pro arm wrestling champion, a manual crank comes as standard just to get you going.

Compatible with our High Torque Motor coming soon.

If you are going to be using a drill, don't go crazy with speed, you can risk cooking/burning your grain and impeding the mills performance. If at all possible just enough power to get it going and catching. This should fall around the 200rpm mark.

Includes:

  • Grain hopper (2.7kg capacity)
  • Manual Crank handle
  • 10mm crank shaft
  • Roller adjustment knobs
  • Reinforced chassis with pre aligned mounting holes for perfect stability if mounting to a board.
  • 12 TPI knurl to efficiently pull grain through rollers while leaving hull intact to form an excellent filter bed for sparging


These units have been designed for Malted Barley, Wheat & Rye.
We do not take returns for mis-use outside of these parameters.

Powered by MakeWebEasy.com